8 druhů lidí, kteří mají kočku

Grey Tabby Kitten feeling safe and protected, falls asleep in the hands of an elderly woman owner. Image shows portrait of the cat and only the elderly woman's hand and torso area

Jaké postavení v domácnosti zaujímá kočka – to tuší každý. Správně, kočka je božská krása, o kterou musíme pečovat. Pokud jsme doma ve více lidech, funkce lidí se může přesunovat dle aktuálního naladění kočky. Pokud kočka vlastní jen jednoho člověka, zastává tento druh Homo sapiens sapinens většinou funkce všechny. Read more

Alergie u koček – druhy a jak proti tomu bojovat

The itch

Co to je alergie?  

Každý zná alergii – přehnanou reakci imunitního systému organismu, těla, na látky, které jsem v okolí kolem nás. A alergie u koček se od té lidské v zásadě neliší. Tuto přehnanou reakci způsobí antigen (nejčastěji to jsou proteiny, málokdy sacharidy či tuky). Možná si říkáte, že to je asi jiný název pro alergen. Tyto dva pojmy mají jeden základní rozdíl. Read more

Not found